Nieuws
Gedeputeerde zaait verwarring over Duivenvoordecorridor

Tuinen van te bouwen woningen in de Duivenvoordecorridor (DVC) vallen buiten de afgesproken norm voor bebouwing: 15 procent van de oppervlakte die kassen ooit innamen. Dat blijkt uit antwoorden van de provinciale gedeputeerde mevrouw Adri Bom-Lemstra op vragen van provinciale statenlid Janelle Bade (D66).

De gedeputeerde verwijst naar een in 2008 tussen de provincie en de gemeente gesloten convenant. Volgens haar blijkt daaruit dat 15 procent van de 33 hectare te verdwijnen kassen, bestemd is voor woongebouwen. ‘Daarnaast’ moeten de tuinen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit, aldus Bom-Lemstra.

Zij lijkt daarmee aan te geven dat zij de tuinen niet meerekent bij de 15 procent. Verantwoordelijk wethouder Frank  Rozenberg gaf al eerder aan bij de 15 procent alleen van bebouwing uit te gaan en niet van tuinen, parkeerplaatsen of wegen. Zouden die wel meegerekend worden in de 15 procent, dan zou dat de gemeente veel geld schelen. Rozenberg betoogde al dat de provincie dan maar voor compensatie moest zorgen.

Bom rept in haar antwoorden niet over de parkeerplaatsen of de wegen. Wel stelt zij met de gemeente in gesprek te zijn over het effect van gewijzigde marktomstandigheden (de financieel-economische crisis en het effect daarvan op woningbouwprojecten, red.) en de planontwikkeling. Ook wordt gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

Zoals bekend boekte Leidschendam-Voorburg een verlies van 18,8 miljoen euro op het oorspronkelijke DVC-bouwplan. Dat is daarop ingrijpend bijgesteld om tenminste nog een deel van dat verlies terug te kunnen verdienen. De vraag of onder de 15 procent bebouwing tuinen, parkeerplaatsen en wegen moeten worden meegerekend of niet is daarbij van cruciaal belang.

Op 31 januari 2006 schreef de toenmalige Commissaris der Koningin, Jan Franssen, de gemeente dat van de vrijkomende kassengrond 85 procent ‘netto’ aan groen moest worden toebedeeld. Dat wil zeggen dat hij binnen de 15 procent bebouwing, tuinen, parkeerplaatsen en wegen meetelde.

Destijds liet de inspectie van het ministerie van VROM weten dat het bouwen van 300 tot 400 woningen in het gebied te veel was. Er moest volstaan worden met 150 tot 200. Het hoogheemraadschap Rijnland verlangde dat bij bebouwing van 15 procent van het gebied, ook de oppervlakte water met 15 procent zou toenemen. In het nieuwe plan is de bouw van zo’n 300 woningen voorzien. ‘Watercompensatie’ zit er niet in.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter