In de Duivenvoordecorridor (DVC) wordt in de toekomst mogelijk nog meer gebouwd dan nu bekend is. Kopers van woningen mogen hun pand met hooguit tien procent vergunningvrij vergroten. Deze optie geldt alleen voor het stuk tussen de N447 (de weg naar Voorschoten) en de Vliet; het zuidelijke deel van DVC.

Dat bleek tijdens een raadsvergadering over DVC. Voor het zuidelijke deel van DVC zijn nu zes deelplannen voor bebouwing gemaakt. Omgerekend dertien procent van het gebied. Op grond van eerdere afspraken met rijk en provincie mag 15 procent van DVC bebouwd worden. ,,Er is dus nog marge’’, aldus verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg.

In de 15 procent telt Rozenberg de tuinen van de woningen niet mee. Daar gaat ook de provinciaal gedeputeerde Adri Bom-Lemstra mee akkoord, beweerde de bestuurder. Al eerder bleek dat ook parkeerplaatsen en wegen door Rozenberg niet meegeteld worden bij de 15 procentsnorm.

In het noordelijke deel van DVC tussen de N447 en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam, mag het vergunningvrij uitbouwen van woningen niet. Dit is een beschermd gebied. Voor dit deel van DVC worden die deelplannen gemaakt.

Voor elk deelplan komt een zogenoemde spelregelkaart waaraan ontwikkelaars en bouwers zich moeten houden. Te zijner tijd komt er dan een overkoepelend bestemmingsplan.

GroenLinks-raadslid Henk Knoester gaf aan dat zijn fractie nog niet met de voornemens akkoord kan gaan. Eerst wil hij een door de gemeenteraad in opdracht gegeven ‘second opinion’ over de DVC-plannen zien en doornemen. Ook bij de PvdA leeft die wens. Beide partijen maken deel uit van de coalitie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter