Nieuws
Raad wil grotere sociale rol wijkverenigingen

Wijkverenigingen kunnen een veel grotere rol gaan spelen bij de opvang van ouderen en andere kwetsbare mensen om hen zo te laten deelnemen aan het sociale leven en te voorkomen dat zij vereenzamen. De gemeente moet daartoe op korte termijn met hen in gesprek gaan. Daar kunnen ook andere vrijwilligersverenigingen bij betrokken worden. Een en ander bevordert de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente.

Deze wens hebben de coalitiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks in een motie  neergelegd. De drie partijen hebben B&W gevraagd om op basis van alle gesprekken een visie te ontwikkelen op de rol van wijkverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Daarbij moet ook gekeken worden naar zaken als een wijkplatform, een ontmoetingscentrum, een informatiecentrum voor buurtbewoners en dienstencentra.

Wethouder Floor Kist reageerde enthousiast op het initiatief. Hij gaf aan nog verder te denken en de wijkverenigingen een rol te willen geven in het zogenoemde ‘sociaal domein’: jeugdzorg, ouderenzorg, participatie (werkgelegenheidsbeleid). Zij zouden daarin preventief kunnen werken en het ontstaan van problemen in de toekomst kunnen voorkomen.

Kists suggestie stuitte echter op weerstand bij de diverse politieke partijen. Harry Blanke (D66) wees erop dat wijkverenigingen niets hebben met jeugdzorg en participatie. Aart Paardekooper (CDA) wees erop dat de motie gaat over sociale samenhang hetgeen iets anders is dan sociaal domein.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter