Nieuws
Twijfel over extra geld voor theater Ludens

Het is nog onzeker of theater Ludens extra geld krijgt van de gemeente. Behalve de oppositiepartijen VVD en CDA heeft ook coalitiepartij PvdA twijfels over het toekennen van meer subsidie.

Wethouder Frank Rozenberg liet de raad onlangs weten theater Ludens over de jaren 2016-2017 zestigduizend euro extra te willen geven. Dit om het theater meer tijd te geven zich voor te bereiden op de toekomst.

De gemeente heeft theater Ludens tot culturele hotspot benoemd. Daarbij zijn eisen gesteld aan de programmaring en de positie die het theater moet innemen. Theater Ludens heeft echter meer tijd nodig om die rol waar te kunnen maken. Door een eerdere subsidiekorting met 40 procent lukt dat nog niet.

Rozenberg noemde de extra steun een vorm van ‘overbruggingskrediet’. Theater Ludens maakt nu een masterplan waaruit moet blijken dat het theater over twee jaar op eigen benen kan staan. Op grond van dat plan wil de wethouder het geld uitkeren.

VVD en CDA willen dat theater Ludens ook het eigen vermogen van 100.000 euro inzet. De PvdA wil een lange termijnvisie zodat het theater straks niet opnieuw om meer geld hoeft te komen vragen. De sociaaldemocraten willen bovendien dat gekeken wordt naar een betere locatie voor de ontwikkeling van theater Ludens. Gedacht wordt daarbij aan Herenstraat 42, het oude Voorburgse raadhuis en voormalig servicecentrum van de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter