Nieuws
Winkelcentrum Julianabaan zoekt naar sterker profiel

De winkeliers in winkelcentrum Julianabaan zouden de identiteit van het centrum sterker moeten uitdragen. Ze moeten daartoe samen een visie op de toekomst opstellen. Onderlinge samenwerking is daarbij cruciaal.

Dat staat in een rapport dat studenten van de Haagse hogeschool ten behoeve van het centrum hebben opgesteld. De Julianabaan geldt nu als een boodschappencentrum voor dagelijkse behoeften.

Om de identiteit van het centrum, dat op zich redelijk draait, verder te versterken is er behoefte aan winkels die verse producten verkopen. Daarbij wordt met name gedacht een aan groenteman. Ook is er behoefte aan kledingwinkels met een goedkoop aanbod.

De ondernemers in het winkelcentrum zullen hun kennis over economische ontwikkelingen, trends en het koopgedrag van de inwoners van de gemeente vergroten en daarop inspelen.

De aankleding van Julianabaan moet ook worden aangepakt. De uitstraling doet nu wat ouderwets aan. Om het centrum aantrekkelijker te maken kan gedacht worden aan plantenbakken en (nieuwe) vlaggen.

Om het centrum levendig, toekomstbestendig en goed functionerend te houden is nauwe samenwerking met de gemeente en de inwoners/klanten gewenst.

De studenten deden hun onderzoek op vraag  Peter Hiemstra, voorzitter van de winkeliersvereniging Julianabaan en Jacq Cornelissen, centrummanager namens de gemeente. Inzet van het speurwerk: wat is er nodig om de Julianabaan toekomstbestendig te maken?

De studenten interviewden onder meer 125 klanten van het centrum, ondernemers, eigenaren van winkelpanden en ambtenaren.

Daarbij kwamen ook vragen aan de orde als: welke toekomstvisie kan er onder de ondernemers gecreëerd worden zodat de Julianabaan blijft voortbestaan? Hoe kan winkelcentrum beter inspelen op de behoefte en wensen van de consumenten/bewoners? Wat zijn de mogelijkheden om creatieve stadsconcepten van toegevoegde waarde te laten zijn om een vitale winkelstructuur te creëren in het winkelcentrum? Hoe kan de wijze van bedrijfsvoering van winkelcentrum Leidsenhage bijdragen aan succesvolle bedrijfsvoering bij de Julianabaan? Op welke wijze kan tegen de achtergrond van winkelcentrum Huygenskwartier (Herenstraat en omgeving), Julianabaan als winkelcentrum zijn eigen identiteit verkrijgen?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter