Vertraging in de plannen voor woningbouw in de Duivenvoordecorridor (DVC) kost de gemeente nog eens 4,3 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop het reeds geboekte verlies op het project van 18,8 miljoen euro.

Dit blijkt uit een rapport van RIGO research en advies. Dat bureau onderzocht voor de gemeenteraad de nieuwste plannen voor DVC op hun haalbaarheid. Die plannen, ontwikkelt door bureau SITE, vormen een aanpassing op de oorspronkelijke voornemens dewelke het verlies van 18,8 miljoen opleverden.

Er wordt nu gerekend met de bouw van zo’n 300 huizen vooral tussen de N447 (weg naar Voorschoten) en de Vliet. DVC zou in 2028 afgerond moeten zijn. Er zou niet meer volgens een strak bestemmingsplan gebouwd moeten worden maar er zouden per deelgebied ‘spelregelkaarten’ gehanteerd moeten worden.

De gemeente mag op grond van afspraken met de provincie maximaal 15 procent van DVC – een oud kassengebied – bebouwen. RIGO geeft aan dat niet duidelijk is of die 15 procent voor het hele gebied geldt of per deelgebied. In de huidige plannen is geen grondgebruik voor wegen of andere verhardingen (parkeerplaatsen) opgenomen. Het parkeren blijft trouwens vaag in de plannen, stelt RIGO.

RIGO uit kritiek op het feit dat de idee van landgoederen (twee tot drie locaties met elk 20 tot 40 woningen) is vervallen. Dat concept – eerder met de provincie afgesproken – is volgens het bureau best kansrijk mits het gaat om minder woningen per locatie en er gemikt wordt op vrijstaande woningen in plaats van rijtjeshuizen en appartementen.

Vraagtekens plaatst RIGO bij de idee diverse kleine ‘groene’ en duurzame wijkjes te gaan bouwen. De groene gebieden tussen die wijkjes vergen ruimte, kosten geld en verhogen de sociale onveiligheid. Bouwen langs de Vliet wordt gefrustreerd door een voorziene fiets- en wandelroute langs het water.

Overigens pleit RIGO voor het uitgeven van grote in plaats van kleine bouwkavels. De grotere kavels leveren de gemeente meer geld op en er zijn minder kosten voor een ‘groene’ aankleding van het gebied.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter