De bebouwing in de Duivenvoordecorridor (DVC) zal verdeeld worden over negen gebieden. Daarbij zal het stuk tussen de N447 (de weg naar Voorschoten) en de Vliet vanaf de watergang bij Life&Garden tot aan Haagwijk vrijwel helemaal volgebouwd worden. Dat blijkt uit plannen die wethouder Frank Rozenberg heeft gepresenteerd.

Tussen de N447 en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam kent DVC drie ‘bouwgebieden’: Noorthey, de Bosrand en het zogenoemde Schakelstuk. Noorthey is een stuk grond achter camping Noorthey, dat parallel loopt met sportpark Kastelenring. Hier komt een stuk bos dat dit stuk verbindt met landgoed Schakenbosch. Op Noorthey kunnen landgoederen  ontstaan (grote villa’s) of buitenplaatsen (meerdere woningen bijeen). Overigens heeft zich een koper voor deze grond bij de gemeente gemeld.

rozenbergdvc

De Bosrand is de grond van de huidige, gelijknamige kwekerij aan de Noortheylaan. Op het terrein waar nu kassen staan kunnen tien woningen komen. Het Schakelstuk betreft grond achter Vlinders aan de Vliet, Veursestraatweg 195B. Hiervoor is nog geen bouwplan. De gemeente is in overleg met de eigenaar van Life en Garden over een grondruil zodat dat bedrijf naar de overkant van de N447 verhuist.

Tussen de N447 en de Vliet komen vijf woongebieden en een zogenoemde Entree: Oostbosch noord, oost, zuid en west alsmede Polder aan de Vliet. Oostbosch noord en west moeten een dorps karakter krijgen met onder meer rijtjeshuizen. Daar is ook seniorenhuisvesting gedacht. In Oostbosch oost en zuid moeten grote vrijstaande woningen komen. Gebied Polder, langs de huidige sloot tussen Life&Garden en de Vliet, moet bestaan uit ‘expressieve’ woningen. Aan de oever van de Vliet dienen ongekende villa’s te verrijzen onder het mom ‘mijn huis is mijn kasteel’.

De exacte inrichting van alle gebieden wil de bestuurder overlaten aan investeerders, ontwikkelaars en kopers. Zo moet aangesloten worden bij ‘de wensen van de markt’ hetgeen moet leiden tot meer belangstelling en hogere opbrengsten voor de gemeente. Er moeten in totaal zo’n 300 huizen komen.

Alle bouwplannen tezamen omvatten 2,1 hectare. Er mocht van de provincie maximaal 2,3 hectare van het gebied volgebouwd worden, staat in de stukken van Rozenberg. Hij telt tuinen, parkeerplaatsen en wegen daarbij niet mee noch een mogelijke uitbouw van woningen die zonder extra vergunning mogelijk is. De wethouder stelt dat er in het gebied 8,4 hectare nieuw bos, weidegebied en waterpartijen wordt ontwikkeld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter