Nieuws
Wonen op bedrijventerrein Overgoo

De gemeente heeft bedrijventerrein Overgoo als attractieve woonlocatie aangemeld bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit samen met de Duivenvoordecorridor (DVC), Klein Plaspoelpolder (KPP) en de woningbouw op het terrein van het voormalige CBS-kantoor.

Als projecten die van belang zijn voor de gemeente noemen B&W de N14 en Velostrada. De N14 loopt nu al vaak vast. De  gemeente wil de kruisingen van die weg met  de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg alsmede Prins Bernhardlaan/Heuvelweg ongelijkvloers maken. Dat wil zeggen dat de straten via een tunnel onder de N14 door zouden moeten gaan lopen.

De Velostrada is het snelfietspad tussen Den Haag en Voorschoten/Leiden dat langs de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam loopt. Dat snelfietspad is ook genoemd onder de ‘duurzame’ projecten, net als de woningbouw op het CBS-terrein. De renovatie en uitbreiding  van Leidsenhage is opgevoerd onder de noemer attractief woonmilieu net als het natuurgebied tussen de kust en de west kant van Zoetermeer (Duin Horst Weide) en DVC.

B&W volgen de ontwikkelingen rond woningbouw en bedrijfsleven (opzet innovatiedistrict en een ‘veiligheidsdelta) in de Haagse wijken Beatrixkwartier en Binckhorst met argusogen. Er wordt aan gedacht om van die ontwikkelingen mee te profiteren door  het terrein waar tot voor kort een kantoor stond van Tennet (Von Geusaustraat tussen het spoor en de Utrechtsebaan) aan te bieden als mogelijke vestigingsplaats.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter