Mening
BLOG: Asielzoekers

Bijna een jaar geleden bood de eigenaar van landgoed Schakenbosch zijn bezit bij het COA, de landelijke organisatie voor opvang van asielzoekers, aan. De gemeente wist van niets. Pas toen het COA het Raadhuis benaderde om eens te mogen komen praten over de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) op Schakenbosch, ging de gemeentelijke machinerie draaien.

Destijds wilde het COA 800 asielzoekers op Schakenbosch huisvesten. Daar wilde de politiek, ook gezien de felle protesten uit de samenleving, niet aan.  Het werden er 200 met een mogelijke groei naar 400 als alles goed gaat. Een CDA-idee. Alleen de grootste coalitiepartij GBLV, en de grootste oppositiepartij VVD waren en bleven tegen.

Nu ligt er, een maand later dan beloofd, een akkoord tussen B&W en COA. De eerste 200 asielzoekers moeten midden in de vakantie (vanaf medio juli) aankomen. Om te toetsen of alles goed gaat wordt drie maanden uitgetrokken. Dan is beslist of de overige 200 er binnen aan maand bijgevoegd worden. Dus allemaal nog dit jaar.

De gemeenteraad heeft aangedrongen op een ‘lange’ periode om de gang van zaken bij het azc te beoordelen. Met name als het gaat om leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden. Testen in vakantietijd lijkt niet erg zinvol. Bovendien blijkt dat de doorgroei van 200 naar 400 alleen niet doorgaat als er ernstige strafbare feiten worden gepleegd en extra maatregelen geen oplossing bieden. Ervan uitgaande dat de eerste 200 asielzoekers aan hun nieuwe omgeving moeten wennen, lijkt de kans op grote problemen zo bij voorbaat nihil.

Haast

Maar waarom de haast? De gemeenteraad heeft al aangegeven dat het best 2017 mocht worden. Hoezo moeten dan nog dit jaar alle 400 asielzoekers in Schakenbosch zitten? Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt daalt immers. Opvallend is ook dat de rol van omwonenden wordt geminimaliseerd. Een opgezette klankbordgroep van 25 mensen kwam één keer bijeen en werd weer opgeheven. Nu belooft het akkoord tussen B&W en COA een omwonendenoverleg. Dat moet gaan over leefbaarheid en veiligheid. Het is echter een adviesorgaan waarin ook vertegenwoordigers van gemeente, politie, COA zelf en aan COA gelieerde diensten zitten. Wat er met adviezen gaat gebeuren staat nergens.

Het lijkt er op dat het azc er hoe dan ook moet komen. Coalitiepartijen D66, PvdA en GroenLinks hebben zich er politiek aan gebonden. CDA, CU/SGP en fractie Hohage leveren de benodigde steun. GBLV ‘mag’ tegen zijn want de zaak is niet geregeld in het coalitieakkoord. B&W en COA willen door. Op 8 juli gaan de politici op vakantie; 23 augustus staat de eerste vergadering weer gepland. Precies de tijd dat de eerste 200 asielzoekers verwacht worden. Verwacht worden, want bij de gemeente lijkt niemand rekening te houden met de aangekondigde juridische acties tegen de komst van het azc. En dat kan nog wel eens een dure misrekening worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter