Woningcorporaties Vidomes en WoonInvest onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden voor sociale woningbouw op de locaties: Overgoo, de Star en Rijnlandlaan. Vooral starters op de woningmarkt zoals jongeren en statushouders hebben dringend behoefte aan een (betaalbare) woning. Er zijn nog geen concrete plannen, maar mogelijke oplossingen voor de urgente vraag naar goedkope woningen. Omwonenden krijgen tijdens een inloopavond een toelichting op de varianten en kunnen daarbij aandachtspunten en ideeën naar voren brengen. De gemeenteraad zal naar verwachting begin juli een besluit nemen in welke vorm de varianten verder uitgewerkt worden.

De varianten voor deze locaties bestaan uit (sociale) woningbouw voor een gemixte groep inwoners met bijzondere aandacht voor doorstromers uit goedkope huurwoningen. Omdat de Rijnlandlaan ook in beeld is als locatie voor mogelijke nieuwbouw van het Veurs Voorburg, is deze mogelijkheid verwerkt in de verschillende opties. Voor de bouw van basisschool De Dijsselbloem en de turnhal is afgesproken dat deze voorrang krijgt en volgens planning doorgaat. Om te kunnen voldoen aan de urgente vraag naar woningen, onderzoekt de gemeente samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest voor de Overgoo de mogelijkheid om tijdelijke woningen te plaatsen. Het gaat hier om een oplossing voor mensen die snel en/of tijdelijk een woning nodig hebben. Dit zijn vooral statushouders.

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de mogelijkheden van sociale woningbouw te onderzoeken op drie locaties: Overgoo, de Star en Rijnlandlaan. Aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar en het afnemende aanbod van sociale huurwoningen. Hierdoor moeten woningzoekenden lang wachten op een huurwoning. De wachttijd wordt nog langer door de verplichting van het Rijk om statushouders te huisvesten. Deze zogeheten taakstelling is de afgelopen jaren enorm toegenomen In 2016 moet de gemeente aan in totaal 188 statushouders woonruimte bieden. Omdat ook jongeren en andere starters op de woningmarkt dringend behoefte hebben aan een eigen woning, is het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor deze urgente vraag gestart. 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter