De gemeente heeft tuinders die kassen hadden in de Duivenvoordecorridor (DVC) 200 euro per vierkante meter betaald om de bedrijven in handen te krijgen en de kassen te kunnen slopen. De prijs die betaald werd lag ver boven de marktprijs. Die lag tussen 50 en 70 euro per vierkante meter.

In DVC stond 33 hectare kassen. Met rijk en provincie werd afgesproken dat die zouden verdwijnen. Van de vrijkomende grond moet 28 hectare natuurgebied worden. De rest, 5 hectare, mocht bebouwd worden.

Eind 2014 bleek dat de gemeente een verlies van 18,8 miljoen euro op DVC had geboekt. De plannen werden grondig herzien. Daardoor zou het verlies volgens de laatste berekeningen terug kunnen lopen tot 9,7 miljoen euro, zo heeft verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg bekend gemaakt.

Uitgaand van de prijs die de gemeente de tuinders betaalde kostte de verwerving van de tuinbouwgronden 66 miljoen euro. Indien de marktprijs was betaald zou dit bedrag tussen 16,5 en 23 miljoen euro zijn uitgekomen. Het eind 2014 gemelde verlies had zich dan niet voorgedaan.

Overigens heeft de gemeente nog niet alle kasgronden in handen. Of daarvoor dezelfde prijs gehanteerd zal worden als eerder het geval is, is onbekend. Feit is wel dat de marktprijzen weer aantrekken. De gemeente heeft nooit financiële informatie willen vrijgeven in verband met ‘in het geding zijnde belangen’. Bekend is inmiddels wel dat bij een rijtjeswoning in DVC een grondprijs wordt gehanteerd van 786 euro per vierkante meter. Bij vrijstaande woningen en villa’s zal die prijs hoger liggen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter