Burgers klagen steeds meer over het optreden van de gemeente. Ze stappen ook vaker naar de Commissie bezwaarschriften. Dat blijkt uit stukken die burgemeester Hans van der Sluijs aan de gemeenteraad heeft gezonden.

Vorig jaar werden 83 klachten ingediend, een stijging met 66 procent ten opzichte van 2014. De meeste klachten gingen over het niet nakomen van afspraken of toezeggingen (23) en over een gebrek aan professionaliteit bij de betrokken ambtenaar (21).

Er werd het meest geklaagd over de dienst Werk en Inkomen (22), het Klant contactcentrum (22) en de dienst Stadsbeheer (12). Van alle binnengekomen klachten werden er 79 afgehandeld. In vijf gevallen duurde dat langer dan tien weken. Na bemiddeling waren de meeste klachten verholpen (65).

Bij de Commissie bezwaarschriften kwamen 535 gevallen binnen, een toename van 26,5 procent ten opzichte van 2014. In 132 gevallen ging het daarbij om de instelling van een blauwe zone bij het winkelcentrum Prinsenhof.

Van alle bezwaren was 7 procent gegrond. De helft was ongegrond. Dat kwam vooral omdat de gemeente het  originele besluit waartegen bezwaar werd gemaakt, niet goed motiveerde.

Volgens de commissie zal het aantal bezwaarschriften de komende tijd gaan toenemen. Het duurt steeds langer om ze af te handelen. Nu al wordt in 33 procent van de gevallen de termijn van maximaal 18 weken niet gehaald. De commissie vindt dat daar een oplossing voor moet komen.

Uit de stukken blijkt verder dat 36 mensen met hun bezwaar later alsnog naar de burgerrechter gingen. Bij de Nationale Ombudsman dienden 42 mensen een klacht in over de gemeente. Van der Sluijs geeft aan dat de klachtenregeling, die uit 2005 stamt, herzien zal worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter