De komende jaren zal het bestaand aan sociale huurwoningen in de gemeente nauwelijks toenemen. ViDomes en Wooninvest zullen tussen 190 en 230 sociale huurwoningen gaan verkopen voor 2019. Ze zullen er gedurende die jaren tussen 150 en 300 bij aanbieden door herontwikkeling van bestaande panden en nieuwbouw.

Dat blijkt uit afspraken die verantwoordelijk wethouder Floor Kist met beide corporaties heeft gemaakt voor de periode 2016-2019. Uit de kort geleden gepubliceerde Woonvisie bleek al een schrijnend gebrek aan sociale huurwoningen in de gemeente. Formeel streeft de coalitie er naar om bij nieuwbouw 30 procent van de woningen in de sociale sector aan te bieden. Daarbij wordt gemikt op ééngezinswoningen.

In de hele regio verdwijnen tot 2019 zo’n 10.000 sociale huurwoningen, onder andere door verkoop. ViDomes en Wooninvest hebben toegezegd zich bij verkoop te richten op mensen met een inkomen onder 36.000 euro bruto per jaar. ViDomes heeft beloofd 2700 huurwoningen beschikbaar te houden voor mensen met een minimum inkomen (15.000 euro bruto voor een alleenstaande, 25.000 euro bruto voor een gezin). Wooninvest rept over 5200 maar pas na een ‘mutatie’ van het woningbestand.

flatsss

Bij de sociale huurwoningen is de huisvesting van zogenoemde statushouders – asielzoekers met een vergunning hier te blijven – niet meegenomen. De gemeente moet er dit jaar zo’n 200 huisvesten.  Een werkgroep met ambtenaren en vertegenwoordigers van beide corporaties moet gaan uitzoeken hoe dat kan.

In het document waarin de afspraken zijn vervat wordt erkend dat het beroep op sociale huurwoningen zal stijgen. Getracht zal worden om mensen met een te hoog inkomen uit sociale huurwoningen te krijgen door hen te stimuleren te verhuizen, complexen te bestemmen voor bepaalde groepen en nieuwsbouw.

Bij woningtoewijzing zal 80 procent terecht moeten komen bij mensen met een inkomen onder 36.000 euro bruto. Wat betreft ouderen en andere mensen die hulp nodig hebben, wordt er een proefproject gestart met toewijzing inclusief zorg. Er zal ook per wijk nagegaan worden wat de vraag is van bewoners aan zorg, en wat het aanbod aan woningen voor hen is.

Kist, ViDomes en Wooninvest hebben ook afspraken gemaakt over de leefbaarheid in de buurt en energiebesparing. De wijken Prinsenhof en De Heuvel zijn qua leefbaarheid aangewezen als aandachtswijken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter