Nieuws
Gemeente zwijgt over uitkering tuinders

B&W wil niet reageren op een bericht van Vlietnieuws.nl dat tuinders in de Duivenvoordecorridor (DVC) een veel te hoge prijs is betaald voor hun grond. Dit in verband met ‘economische belangen’ en de ‘onderhandelingspositie van de gemeente’.

De gemeente betaalde de tuinders 200 euro per vierkante meter. De marktprijs lag tussen 50 en 70 euro. De gemeente wilde de gronden in handen krijgen om de kassen te kunnen slopen zodat er ruimte ontstond voor woningbouw.

In DVC stond 33 hectare kassen. Met rijk en provincie werd afgesproken dat die zouden verdwijnen. Van de vrijkomende grond moet 28 hectare natuurgebied worden. De rest, 5 hectare, mocht bebouwd worden.

Eind 2014 bleek dat de gemeente een verlies van 18,8 miljoen euro op DVC had geboekt. Uitgaand van de prijs die de gemeente de tuinders betaalde kostte de verwerving van de tuinbouwgronden 66 miljoen euro. Indien de marktprijs was betaald zou dit bedrag tussen 16,5 en 23 miljoen euro zijn uitgekomen. Het eind 2014 gemelde verlies had zich dan niet voorgedaan.

Een speciale commissie uit de gemeenteraad deed onderzoek naar het verlies van 18,8 miljoen euro. In het eindrapport komt de betaalde grondprijs niet aan de orde. Commissievoorzitter Jaap Geluk (CDA) wil desgevraagd niet ingaan op de vraag of de commissie naar deze zaak heeft gekeken of niet.

‘De commissie is vóór de vaststelling van het eindrapport door de raad opgeheven en bestaat niet meer. Als raadslid ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht die geldt voor de beraadslagingen van de commissie.  Dat betekent dat ik noch als voorzitter/lid  van de commissie noch als raadslid  inhoudelijk kan reageren’, aldus Geluk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter