Black Water Gate, de actiegroep die zich tot 2010 druk maakte over bodemvervuiling rond de Klaverweide, eist opnieuw opheldering van de gemeente. Dit naar aanleiding van een bericht bij Vlietnieuws.nl dat de gemeente extra grond in park Klaverweide gestort heeft om te voorkomen dat de vervuiling aan de oppervlakte zou komen.

In een brief aan de gemeente eist Hans Holtrop, lid van de actiegroep, opheldering. Hij wil weten hoeveel derivaten er uit de voormalige vuilstort weglekken in omringende sloten. Ook wil hij weten wat voor stoffen er door de stort van huisvuil tussen 1950 en 1971 in het milieu terecht zijn gekomen.

Holtrop claimt dat er toen de wijk Essesteijn werd aangelegd, een ondergrondse pijpleiding is aangelegd van de huidige brandweerkazerne aan het Temeculaplein, naar NS-station Voorburg ’t Loo. Via die leiding zou water met derivaten afgevoerd worden. Volgens de actievoerder is er nog nooit een vis gevangen in het water bij de Klaverweide terwijl wel veel omwonenden aan kanker zijn overleden.

In 1978 zijn alle speeltoestellen uit het park verdwenen en kregen ouders het advies hun kinderen daar niet te laten spelen, aldus Holtrop. Rapporten waaruit zou blijken dat er niets aan de hand was zijn volgens de actievoerder vervalst.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter