De gemeente heeft het jaar 2015 afgesloten met een financieel overschot van 11,2 miljoen euro. Dat is veel meer dan waarop gerekend was. Toen de begroting voor 2015 werd opgesteld stond er een plus van 144.000 euro.

De veel grotere ‘winst’ is vooral toe te schrijven aan twee factoren: een meevaller bij de uitgaven voor de zorg van 5,5 miljoen euro, en een geschat lager verlies bij de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor (DVC).

Bij DVC was gerekend op een verlies van 18,8 miljoen euro. Op grond daarvan zijn nieuwe plannen voor de woningbouw in het gebied gemaakt. Nu wordt gerekend op een verlies van 12,4 miljoen euro bij het project dat tot 2028 loopt.

Rozenberg heeft het verschil in DVC-verlies, 6,4 miljoen euro, nu meegerekend over 2015 en komt zo tot een hoger overschot in de gemeentelijke begroting. Daarbij erkent de wethouder dat het nog helemaal niet vaststaat dat het DVC-verlies inderdaad lager uitvalt. Onlangs liet hij tegenover Provinciale Staten nog weten zich niet rijk te willen rekenen.

Overigens investeerde de gemeente het afgelopen jaar niet voor 30,3 miljoen euro, zoals voorzien, doch maar voor 21,8 miljoen euro. Volgens Rozenberg zijn de investeringen naar dit jaar doorgeschoven. Het gaat dan onder andere om de Stompwijkseweg, vernieuwing van riolen en nieuwbouw van scholen.

Door het overschot van 11,2 miljoen euro nam de totaalstand van de financiële reserves van de gemeente toe tot 101,3 miljoen euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter