Frank Rozenberg pronkt als wethouder financiën graag met de goede cijfers die hij aangaande de gemeentelijke financiën kan overleggen. Zo ook bij de jaarrekening 2015. De gemeente had, aldus de GBLV-politicus, een positief resultaat geboekt van 11,2 miljoen euro.

Dat lijkt inderdaad mooi. De 11,2 miljoen bestaat echter deels uit een meevaller bij de zorguitgaven van 5,5 miljoen. Zorg voor ouderen bijvoorbeeld. Die moeten het tegenwoordig maar zo lang mogelijk zelf zien te redden. Dat daarbij veel mis gaat is langzamerhand algemeen bekend. Dat je dan als gemeente 5,5 miljoen euro overhoudt is eigenlijk een schande.

Bij de meevaller van 11,2 miljoen rekent Rozenberg ook 6,4 miljoen euro mee uit het onroerendgoedproject Duivenvoordecorridor (DVC). Een project waarvan eind 2014 bekend werd dat de gemeente er 18,8 miljoen euro op verloor. Dat was voor GBLV de reden de VVD, wiens wethouders verantwoordelijk werden gehouden voor het debacle, uit de coalitie te werken.

Er kwam een nieuw DVC-plan. Uitgaande van meer woningbouw, minder grondaankopen en meer opbrengsten uit verkopen denkt Rozenberg nu het verlies te kunnen beperken tot 12,4 miljoen euro. Inclusief rente tot 2028.

Het verschil tussen 18,8 miljoen en 12,4 miljoen ziet hij als ‘meevaller’. Extra baten als het ware. En die boekt hij af op 2015. Dus kan hij een mooi eindresultaat in het gemeentelijke huishoudboekje presenteren. Een kwalijke actie. Zo weet niemand hoe de ontwikkelingen tot 2028 zullen zijn. Dus is het wel erg voorbarig om nu al vast rekening te houden met een lager verlies op DVC. Het heeft iets van je rijk rekenen.

Maar daar komt bij dat de meevaller helemaal niet in 2015 naar voren kwam. Pas op 20 april 2016 berichtte Rozenberg de gemeenteraad over het voorziene lagere verlies. Hij deed dat in een nieuwe ‘Grondexploitatie’, in vaktermen Grex genoemd.

Sinds eind 2014 was er geen nieuwe Grex voor DVC gemaakt. De gemeenteraad vroeg daar wel steeds om maar Rozenberg claimde pas een nieuwe Grex te kunnen maken als er duidelijkheid was over de nieuwe opzet van DVC. Op 20 april presenteerde de wethouder zijn ideeën over de nieuwe inrichting van DVC. Inclusief een nieuwe Grex 2016. De gemeenteraad moet beide stukken nog bespreken.

Dat Rozenberg nu doet alsof hij op 31 december 2015 al van de ‘meevaller’ in het DVC-dossier wist – reden om een en ander in de gemeentelijke cijfers voor 2015 te verwerken – maakt het beeld er niet beter op. Dan had de Grex 2016 feitelijk Grex 2015 moeten heten. Of heeft de bestuurder de gemeenteraad informatie onthouden?

Opvallend dat Rozenberg zelf in de toelichting op de Jaarrekening spreekt over ‘in 2016’ als het over de nieuwe DVC-cijfers gaat. Zaak voor de gemeenteraad hier maar eens grondig naar te kijken. Hadden we niet eerder een speciale onderzoekscommissie DVC die naar de oorzaken van het verlies van 18,8 miljoen moest graven? Pak de schoppen maar weer uit de schuur. Zo niet, dan is het nog kwalijker.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter