Nieuws
Tien nieuwe woningen per jaar genoeg voor Stompwijk

De bouw van zo’n tien nieuwe woningen per jaar in Stompwijk is genoeg om de vraag van ouderen en jongeren op te vangen. Komen er echter grotere bouwplannen dan zal de gemeente die niet per definitie afwijzen.

Dat heeft wethouder Saskia Bruines te kennen gegeven in een raadsdebat over de Ontwikkelvisie Stompwijk. Volgens haar maakt een tiental nieuwe woningen per jaar een geleidelijke toename van het aantal woningen mogelijk. Zo’n groei noemde de wethouder ‘normaal’  voor een kern als Stompwijk.

Bruines onthulde dat het huidige Dorpshuis onderdeel gaat uitmaken van het toekomstige Kulturhus. Ook gaf zij aan dat er geen sprake van is dat de Doctor van Noortstraat éénrichtingverkeer krijgt. Een kaart bij de Ontwikkelvisie die zulks leek aan te geven noemde zij verouderd.

De bestuurder liet zich niet uit over de ontwikkelingen in de Meeslouwerpolder. De gemeente wil daar bedrijfsvestiging mogelijk maken alsmede woningbouw. Tot nu toe ligt de provincie daarbij dwars.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter