Black Water Gate, een actiegroep die zich in het verleden druk maakte over bodemvervuiling in de wijk Essesteijn, eist nieuw onderzoek naar die vervuiling. Dit naar aanleiding van een bericht van Vlietnieuws.nl dat het ‘monitoren’ van het grondwater rond Klaverweide, kern van de vervuiling, is gestaakt.

De actiegroep heeft bij de gemeente vergunning gevraagd zelf onderzoek te mogen gaan doen bodem- en grondwatervervuiling in Essesteijn. Mocht de gemeente dat verzoek afwijzen dan zal Black Water Gate de rechter inschakelen.

Ter plekke is tussen 1950 en 1970 vuil gestort, inclusief bedrijfsafval. Nadat de actiegroep begin deze eeuw aan de bel trok over de gevolgen van die stort voor de volksgezondheid, liet de gemeente onderzoek uitvoeren. Daaruit kwam dat er geen acuut gevaar voor de burgers was.

De actiegroep heeft de uitkomsten van het onderzoek steeds bestreden. Volgens Black Water Tage is er sprake geweest van valsheid in geschrifte. Het onderzoek werd bovendien gedaan door een bureau nauw gelieerd aan de gemeente, aldus de actiegroep.

Black Water Gate wil het eigen onderzoek laten verrichten door de Universiteit van Wageningen. De provincie Zuid-Holland wordt, als verantwoordelijk gezag voor majeure vervuilingen, om subsidie gevraagd. Bij de provincie zijn ook de rapporten over de monitoring van het grondwater opgevraagd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter