In de zuidoost kom van het Prins Clausplein, onder de rook van het centrum van Voorburg, is begonnen met grondwerken voor de aanleg van een start- en landingsplaats voor helikopters. Het gaat om Haags grondgebied. Voor de werken is geen vergunning verleend. De komst van een helihaven is ook in strijd met het bestemmingsplan.

De vereniging Heliniet heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen die de gemeente Den Haag heeft gesommeerd een einde te maken aan de illegale activiteiten.

Eind 2014 werd bekend dat Heliplan een vergunning had aangevraagd voor de aanleg van een helihaven. Eind 2015 ging de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag onder voorwaarden akkoord. Er mogen per jaar 400 starts- en landingen plaatsvinden. Een deel van de vliegroute loopt over Voorburg (Park Leeuwenbergh). Verder dienen de helikopters de snelwegen te volgen.

Heliniet, een vereniging van ongeruste burgers, wil dat Den Haag de werkzaamheden laat staken. Daarnaast wil de vereniging alle documenten die betrekking hebben op de helihaven inzien. Direct bij de toekomstige helihaven is een munitieopslag van Defensie. Die bevindt zich op TNO-terrein. Defensie hanteert een veiligheidszone van 600 meter. Den Haag negeert die echter.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter