Politici en bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met radicalisering en een verharding van de maatschappij. Dat is een risico voor hun taakuitoefening en het democratisch proces.

Dat schrijven B&W in de zogenoemde Kadernota 2017-2020 waarin de financiële vooruitzichten voor de gemeente zijn vastgelegd. De tekst staat onder de tussenkop ‘Risico’s’.

Burgemeester en wethouders noemen concreet de toon en bejegening zowel binnen als buiten de politieke arena dan wel de raadszaal.

B&W werken aan een beleidsplan radicalisering. Dat richt zich vooral op jongeren. Het plan loopt van preventie tot repressie en nazorg.

Voorlichting maakt er een onderdeel van uit. Van de andere kant erkennen B&W dat meer kennis en kunde nodig is en dat netwerken ten behoeve van tijdige signalering van radicalisering nodig zijn.

B&W werken aan een grote anti-discriminatiebijeenkomst. Komend jaar is er voor het plan 75.000 euro uitgetrokken, in de jaren daarna 68.000 euro jaarlijks.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter