Wethouder Frank Rozenberg (financiën) wil niet aangeven hoeveel het voor de gemeente zou kosten indien nu gestopt zou worden met de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor (DVC). In antwoord op een vraag van GroenLinks-raadslid Henk Knoester stelt de bestuurder dat het hier gaat om vertrouwelijke informatie.

Wel stelt Rozenberg dat er geen dekking is voor de kosten indien er gestopt wordt. Hij wijst bovendien op reeds aangegane verplichtingen en ontvangen gelden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied.

Volgens openbare gegevens belopen de kosten van de ontwikkeling van DVC 78 miljoen euro. Dat was de stand eind 2014. Sindsdien heeft de gemeente voor 1 miljoen euro de grond gekocht van kwekerij De Bosrand. Omdat DVC alsmaar vertraagd is, zijn er bovendien extra kosten ontstaan van 4,3 miljoen euro. Alles bijeen zijn de kosten zo 83,3 miljoen euro.

De gemeente heeft bovendien zo’n 3 miljoen euro van de provincie ontvangen voor de groene ontwikkeling van DVC. Als het plan niet doorgaat zal de provincie die gelden terug willen ontvangen. De financiële reserves van de gemeente belopen nu 101 miljoen euro.

Overigens houdt zich bij de ontwikkeling van de DVC niet aan het geldende bestemmingsplan. Rozenberg verwacht daar over echter geen problemen met de provincie die het bestemmingsplan goedkeurde.

De gemeente werkt nu met zogenoemde ‘spelregelkaarten’: kaders waaraan ontwikkelaars en bouwers zich moeten houden. Te zijner tijd moet het resultaat in een nieuw bestemmingsplan worden vervat.

Bij het bebouwen van DVC wordt uitgegaan van 15 procent van het totale oppervlak. Per deelgebied kan dat meer zijn. Bij 15 procent worden tuinen, parkeerplaatsen, wegen en andere verharding niet meegerekend. Te bouwen woningen tussen de N447 (de weg naar Voorschoten) en de Vliet krijgen geen aansluiting op het gasnet. Gas wordt vervangen door stroom.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter