De gemeente gaat strenger controleren in de horeca en bij winkeliers die drank verkopen. Dat blijkt uit de nota Handhavingsbeleid 2016-2019 die B&W hebben geschreven. Volgens het gemeentebestuur is dat nodig vanwege het effect van te veel drinken op de gezondheid en de maatschappij (schade door beschonken personen). Het afgelopen jaar werden 50 controles doorgevoerd.

Voor horecagelegenheden en winkeliers die drank verkopen wordt de zogenoemde bestuurlijk boete ingevoerd. Dat betekent betalen als de regels worden overtreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkoop van drank aan jongeren onder 18 jaar, het niet hebben van de juiste vergunningen of het langer open zijn als toegestaan.

De gemeente heeft 21 handhavers ‘in het veld’ plus nog eens acht mensen op kantoor. De gemeente heeft niet genoeg handhavers om de naleving van alle regels en wetten te garanderen. Er moeten dus keuzen gemaakt worden. Volgens B&W zijn de risico’s op het niet naleven van de regels het grootst bij afval (mede gezien het nieuwe beleid op dit terrein), verkeer (inclusief parkeren), drank en horeca.

Het beleid zal worden ingevuld aan de hand van een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks kan worden bijgesteld. In ieder geval hebben geen prioriteit meer een illegale in- of uitrit, een schotelantenne, airconditioning, fietsberging in de voortuin, neerzetten van een schutting of een bouwplaats op eigen terrein.

B&W zeggen een veilige en leefbare gemeente te willen die klantvriendelijk en rechtvaardig optreedt. Regels moeten duidelijk worden uitgelegd en het beleid moet transparant zijn. Terreinen voor handhaving zijn behalve drank en horeca en het parkeren de bouw, evenementen, festiviteiten, honden en (brom)fietsen in winkelgebieden.

Van alle controles vond vorig jaar 55 procent in de ‘openbare ruimte’ plaats. In 2015 werden 136 zaken afgehandeld. Daarbij werden 24 sancties opgelegd. De afdeling handhaving heeft nog 101 dossiers in behandeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter