Er komt een nieuwe éénrichtingsweg tussen de Noordsingel en de Van Ruysdaellaan ter hoogte van het bestaande fietspad. De weg mag alleen vanaf de Noorsingel gebruikt worden. De nieuwe weg is bedoeld voor bezoekers van hockeyvereniging Cartouche. Zij moeten zo makkelijker de parkeerplaats kunnen bereiken tussen de hockeyvereniging en tennispark Overdam.

Dit heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad laten weten. Cartouche betaalt mee aan het aanleggen van meer parkeerplaatsen naast het tennispark. Bovendien investeert de vereniging in extra fietsenstallingen daar. De parkeerplaatsen bij het clubgebouw van Cartouche aan de Veurselaan verdwijnen. Het hele plan moet ertoe leiden dat de verkeers- en parkeeroverlast in de Veurselaan en omliggende woonstraten verdwijnt. Daar komt bovendien een parkeerverbod.

Met de aanleg van de nieuwe éénrichtingsweg kan pas in 2017 worden begonnen. Dit in verband met werkzaamheden aan de riool langs de Noordsingel en de sanering van een drinkwaterleiding bestaande uit asbestcement aan de Van Ruysdaellaan waarvoor ook bomen gekapt moeten worden. Door alle werken samen uit te voeren kunnen kosten bespaard worden.

Het is de bedoeling dat verkeer vanaf Cartouche de Van Ruysdaellaan volgt richting de Bachlaan om de wijk weer te verlaten. Bekeken wordt nog of de bestaande wegversmallingen in dit stuk van de Van Ruysdaellaan dan moeten verdwijnen. Voorlopig is er 380.000 euro voor de plannen uitgetrokken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter