Nieuws
Heliniet stelt gemeente in gebreke

Heliniet, de organisatie die strijdt tegen de komst van een helikoptervliegveld in de zuidoost kom van het Prins Clausplein direct tegenover Voorburg Centrum, stelt de gemeente Den Haag in gebreke. Aanleiding vormt het feit dat er aan de bouw van het vliegveld is begonnen terwijl dit volgens het geldende bestemmingsplan daar niet mag komen. Er is ook geen omgevingsvergunning voor aangevraagd. Den Haag weigert echter in te grijpen. Worden de werken niet voor 1 juli stilgelegd dat stapt Heliniet naar de rechter om Den Haag daar middels het eisen van een dwangsom toe te dwingen. De aan- en afvliegroutes van het vliegveld lopen via de snelwegen maar ook over de wijk Park Leeuwenbergh.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter