Nieuws
Werken aan N14 pas vanaf 2020

Het duurt nog zeker tot 2020 voordat er gewerkt gaat worden aan de N14 in Leidschendam-Voorburg. Rijkswaterstaat start komend jaar een studie naar de mogelijkheden om de gelijkvloerse kruisingen tussen de N14 en de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg alsmede Prins Bernhardlaan/Noordsingel, te vervangen door tunnels. Pas als die studie positief uitpakt en er voldoende geld is voor de werken, kunnen ze starten.

Het project staat in het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT) van het gewest Haaglanden dat inmiddels is opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de tijd van Haaglanden was er 63 miljoen euro voor gereserveerd. B&W doen er achter de schermen alles aan om het project binnen MRDH overeind te houden, en de benodigde gelden veilig te stellen.

De 63 miljoen zal vrijwel zeker niet genoeg zijn. De N14 is formeel een provinciale weg waarvoor de provincie Zuid Holland zou moeten (mee)betalen. De verandering van de kruisingen is echter vooral een lokale zaak. Leidschendam-Voorburg zal moeten aantonen dat de werken de doorstroming op de N14 dienen.

De N14 heeft in de ogen van Leidschendam-Voorburg ook betekenis voor Den Haag en de nationale wegenstructuur. Dat zou ertoe moeten leiden dat ook Den Haag en het rijk mee gaan betalen aan de werken aan de N14.

Bekend is al dat de N14 met de groei van het verkeer tussen 2025 en 2030 ‘vol’ zit. Dan is de maximale capaciteit van de weg bereikt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter