De eigenaar van damesmodezaak Bronwasser Collection in winkelcentrum Leidsenhage, eist inzage in alle relevante stukken over de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum. Daartoe is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (wob) bij de gemeente neergelegd.

De modezaak zit op Kamperfoelie 16-18. Tot aan de achtergevel heeft de eigenaar van het winkelcentrum, Unibail Rodamco, alles gesloopt. Volgens de familie Bronwasser tracht Unibail Rodamco hen weg te pesten, onder meer door het veroorzaken van wateroverlast.

Een bouwkundig expert heeft inmiddels geoordeeld dat de sloopwerkzaamheden te ver zijn gegaan. De binnenmuur van Kamperfoelie 16-18 is een buitenmuur geworden. Die is echter niet waterdicht en niet isolerend. Er dient een nieuwe buitenmuur tegenaan gemetseld te worden. Daarnaast is de dakrand beschadigd en sluit deze niet meer op de muur aan.

In het WOB-verzoek wordt gevraagd om de stukken aangaande de verkoop van grond door de gemeente aan Unibail Rodamco en de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens worden de stukken opgevraagd die betrekking hebben op de sloopactiviteiten en het bouwrijp maken van het terrein voor de renovatie en uitbreiding van Leidsenhage.

Ook moet de gemeente alle vergunningen die aan Unibail Rodamco zijn afgegeven overleggen alsmede alle correspondentie tussen de gemeente en Unibail Rodamco aangaande het winkelcentrum van de laatste vijf jaar.

Afgelopen week hebben slopers de brandtrap vanaf de eerste etage van Kamperfoelie 16-18 weggehaald. Er is tevens een poging ondernomen de achtergevel met latten en doek ‘af te schermen’. Op last van de eigenaar van Bronwasser Collection is dat niet doorgegaan. De betrokken ondernemer is verwezen naar mr. E. Deen, raadsman van de eigenaar van het pand.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter