Nieuws
Steun voor plan ouderenwoningen

De gemeenteraad wil de bouw van 20 tot 30 sociale huurwoningen voor zelfstandig wonende ouderen die ook zorg nodig hebben, mogelijk maken. Alle fracties steunen een voorstel daartoe van de Projectgroep Vlinderhof.  B&W moet bekijken of het plan verwerkt kan worden in het voornemen sociale huurwoningen te gaan bouwen aan De Star, op bedrijfsterrein Overgoo en bij de Rijnlandlaan.

Het plan werd enkele weken geleden gepresenteerd door Marian Cornelissens. Er werken een ontwikkelaar en zorgverzekeraar aan mee. Volgens Cornelissens is er een grote behoefte aan dit soort ouderenwoningen nu de vergrijzing toeneemt en verzorgingstehuizen verdwijnen.

De woningen zouden uitgerust worden met technische voorzieningen die de ouderen in hun eigen omgeving in staat stellen van de laatste levensfase te genieten. Samen met anderen en zorg dichtbij. Ook buurtbewoners zouden van de voorzieningen in het complex gebruik moeten kunnen maken. Dat vergroot de cohesie, meent de Projectgroep.

Wethouder Floor Kist zegde toe het voorstel mee te nemen in de plannen voor sociale woningbouw. Hij sloot echter niet uit dat het project op een andere locatie in de gemeente gerealiseerd zal moeten worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter