Een project waarbij de gemeente jongeren die niet op school zitten en ook niet werken, actief opspoort om hen toch aan de gang te krijgen, wordt in 2017 voortgezet.  Er wordt, op voorstel van PvdA-fractieleidster Marjan van Giezen, 86.000 euro voor uitgetrokken.

Verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink gaf aan dat het project hartstikke goed loopt. Per maand worden zes tot zeven jongeren benaderd die dan begeleid worden naar scholing of werk. Tot nu toe was er geen geld gereserveerd om het project komend jaar te laten doorlopen.

De wethouder zei een onderzoek  te gaan doen naar discriminatie bij de gemeente als het gaat om sollicitaties. Dit in reactie op een voorstel van D66 om anoniem solliciteren te gaan invoeren. Volgens Stemerdink discrimineert de gemeente niet en is er dus geen probleem op dit punt. Omdat een raadsmeerderheid D66 steunde beloofde zij de zaak te gaan onderzoeken.

Dit najaar, zo kondigde Stemerdink aan, komt zij met een nota inzake de bestrijding van armoede.  Een voorstel daartoe van GroenLinks-fractieleider Jeroen van Rossum nam zij over.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter