B&W hebben geen idee wat het effect is van het cultuurbeleid dat vorig jaar met het opstellen van de Cultuurvisie is ingezet. Het college ‘neemt aan’ dat het beleid effect heeft. Dit blijkt uit antwoorden op vragen vanuit de gemeenteraad.

‘Cultuur staat op de kaart’, stellen B&W. ‘Wij verwachten dat inwoners en organisatie merken dat het culturele leven bloeit’. Of die ook tevreden zijn zeggen B&W niet te weten. ‘Tevredenheid hangt niet alleen af van de inspanningen’, zo wordt opgemerkt.

Op de vraag wat er van de Cultuurvisie terecht is gekomen noemen B&W onder andere het verplaatsen van monumenten, marketing voor de Voorburgse musea, activiteiten in het kader van 400 jaar Meerpolder, het ontwikkelen van het erfgoedpodium en een onderzoek naar de functie van bibliotheken.

Meer cultuur in het basisonderwijs, subsidie voor een theaterstuk over vluchtelingen, steun aan de Talentenloods en het stimuleren van samenwerking tussen maatschappelijke en culturele instellingen worden ook genoemd.

De gemeente is bezig vijf zogenoemde culturele hotspots te ontwikkelen. Dat zijn:  theater Ludens, de twee Voorburgse musea, de bibliotheken en Stichting Trias. Hotspots zijn plekken waar maatschappij en cultuur samenkomen, amateurs en professionals, buurten en wijken, actieve en passieve beleving.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter