De ontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage tot ‘Mall of the Netherlands’ kan doorgaan. De Raad van State heeft de laatste bezwaren tegen de renovatie en uitbreiding van Leidsenhage verworpen.

De protesten richtten zich nog tegen twee onderdelen van de plannen: de verkeersstromen naar een aan de zuidwest kant van Leidsenhage te bouwen parkeergarage, en de geluidoverlast die zou kunnen ontstaan nu er voor het hotel een podium komt voor optredens en andere manifestaties.

Volgens de Raad van State zijn er voldoende maatregelen genomen om het verkeer straks in goede banen te leiden. Eventuele geluidoverlast vond de Raad geen onaanvaardbare aantasting van woon- en leefklimaat voor mensen in de omgeving.

De eigenaar van Leidsenhage, Unibail Rodamco, investeert 470 miljoen euro in The Mall of the Netherlands. Het aantal winkels gaat van 110 naar 230; het vloeroppervlak neemt met zo’n 50 procent toe; er komen 1000 extra parkeerplaatsen; The Mall krijgt een bioskoop en een twintigtal eetgelegenheden.

De sloop van het kantorendeel van Leidsenhage is inmiddels afgerond. Ter plekke wordt nu eerst een ondergrondse parkeergarage gebouwd. The Mall moet in 2020 klaar zijn.

Projectwethouder Nadine Stemerdink: ,,Het college is blij met het plan van Unibail-Rodamco; een belangrijke investering voor de hele regio. Met het vernieuwde winkelcentrum trekken we meer bezoekers naar onze gemeente, nemen we leegstaande kantoren uit de markt en creëren we nieuwe banen. Het ambitieniveau van Unibail Rodamco is hoog, de naam Mall of the Netherlands past bij die ambitie, is onderscheidend en heeft ook internationaal allure. Het past dus in de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum en symboliseert het afscheid van het ‘oude’ Leidsenhage.” 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter