De gemeente heeft een enorm tekort aan sociale huurwoningen. De coalitie wil het aandeel sociale huurwoningen binnen het totaal aantal woningen opvoeren van 27 naar 30 procent. Dat zou voor 2018, als er nieuwe verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden worden, geregeld moeten zijn.

In de Woonvisie die B&W in maart openbaarden staat dat er 36.500 woningen in de gemeente zijn waarvan zo’n 9500 (26 procent) sociale huurwoning is. De Woonvisie is van wethouder Saskia Bruines. In juni liet wethouder Floor Kist de gemeenteraad weten dat de gemeente 37.000 woningen telt waaronder zo’n 10.000 sociale huurwoningen (27 procent).

Het optrekken van het aandeel sociale huurwoningen naar 30 procent betekent dat er de komende jaren tussen 1095 en 1110 sociale huurwoningen bij moeten komen.

Namens B&W heeft wethouder Kist plannen gepresenteerd voor de bouw van 347 sociale huurwoningen op gemeentegrond: aan de Star, in bedrijvenpark Overgoo en aan de Rijnlandlaan. De gemeenteraad heeft dat aantal beperkt tot 297. De bouwplannen aan de Rijnlandlaan werden als ‘te omvangrijk’ bestempeld.

De woningen op bedrijvenpark Overgoo zijn maar tijdelijk (maximaal tien jaar) en vooral bedoeld voor statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven). De gemeente moet jaarlijks zo’n 200 statushouders huisvesten. Zij hebben voorrang bij de woningtoewijzing.

Aan de Star en Rijnlandlaan resteren zo 167 nieuwe sociale huurwoningen. Wanneer die er staan is nog onduidelijk.

(Dit is deel 1 van een serie. Tweede deel volgt morgen)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter