De gemeente wil de komende jaren op eigen grond 297 sociale huurwoningen neerzetten waarvan een deel bedoeld is voor huisvesting van statushouders (asielzoekers die mogen blijven).

Volgens wethouder Floor Kist is er sprake van een soort ‘uitruil’ met private ontwikkelaars en bouwers van woningen. Die zien weinig in de bouw van sociale huurwoningen. Dat zou hen ‘te veel geld kosten’. Met andere woorden: ze leveren hen te weinig aan huur op in verhouding met de bouwkosten.

Wel hebben ontwikkelaars en bouwers het gemeentebestuur toegezegd huurwoningen in het zogenoemde ‘midden segment’ in hun bouwplannen op te nemen. Daardoor hoopt de gemeente dat de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. Van de huidige sociale huurwoningen wordt vijftien procent bewoond door mensen met een te hoog inkomen.

Bij bouw van sociale huurwoningen op eigen grond wordt de gemeente bijgestaan door de woningcorporaties Vidomes en Wooninvest.

Vidomes en Wooninvest hebben Kist ook toegezegd door herontwikkeling van hun woningbestanden en nieuwbouw de komende vier jaar tussen 150 en 300 nieuwe sociale huurwoningen te kunnen gaan aanbieden. Van de andere kant hebben beide corporaties laten weten tot 2019 tussen 190 en 250 sociale huurwoningen te zullen gaan afstoten door verkoop.  Al met al zal het bestand aan sociale huurwoningen aan hun kant dus nauwelijks toenemen in de komende jaren.

(Dit was deel 2 van een serie. Het eerste deel verscheen gisteren, het derde deel morgen)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter