In de gemeente worden op dit moment een vijfentwintigtal woningbouwprojecten ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij gaat het in totaal om ruim 1350 woningen. Is geen enkel geval is er sprake van de bouw van sociale huurwoningen.

De grootste bouwplannen betreffen de Duivenvoordecorridor (DVC), het terrein van het leegstaande CBS-kantoor in Voorburg, de wijk Klein Plaspoelpolder, het bedrijventerrein aan de Parnashofweg Leidschendam, Nieuw Mariënpark in Leidschendam en het terrein van Initial/Hokatex aan het Westeinde in Voorburg.

In maar twee bouwplannen zitten voorzieningen voor ouderen: Nieuw Mariënpark en de nieuwbouw van Rustoord in de Raadhuisstraat in Voorburg. In beide gevallen gaat het om woningen voor mensen die zorg nodig hebben.

In de gemeente is een groot te kort aan woningen voor ouderen. Veel ouderen wonen in grote (eigen) woningen die ook vrij lage lasten voor hen meebrengen. Zij verhuizen dus niet makkelijk naar kleinere woningen, zeker niet als die hen ook nog eens hogere lasten opleveren.

Van het totale woningbestand in de gemeente is 60 procent gebouwd voor 1970. Daaronder zijn veel flats zonder lift. Het aanpassen voor woningen zodat die geschikt zijn of worden voor ouderen, kost veel geld terwijl de opbrengsten (huur) gering zijn.

Extra problemen: de bevolking vergrijst en het rijk wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, ook als het om wonen gaat. Daarbij wordt in eerste instantie gemikt op hulp van familie, vrienden, kennissen en buren. Pas daarna komen zorginstanties in aanmerking voor de hulpverlening. Bejaarden- en verzorgingstehuizen zijn veelal gesloten. Om in aanmerking te komen voor een woning met zorg worden steeds strengere eisen gesteld.

(Dit was deel 3 van een serie. Deel 1 en 2 verschenen in de afgelopen dagen)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter