Een jaar geleden klopte het COA, de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, bij B&W aan. Of er een asielzoekerscentrum (azc) voor 800 mensen kon komen op landgoed Schakenbosch? De eigenaar, Leeuwenpoort b.v., had de gebouwen en paviljoens op dat terrein aan het COA voor dat doel aangeboden. Panden waar ooit een kliniek in zat.

Het COA-verzoek leidde tot grote politieke en maatschappelijke commotie. Kosten noch moeite werden gespaard de gemeenschap ervan te overtuigen dat het azc er moest komen. In december 2015 viel het eerste politieke besluit: het azc kon er komen. Niet met 800 bewoners doch met 200. Dat aantal kon later, als alles goed ging naar 400 stijgen.

Zelfs het COA ging akkoord met die kleine, en economisch onvoordelige, azc akkoord zo bleek toen het politieke besluit in een bestuursovereenkomst tussen B&W en COA werd vastgelegd. De eerste asielzoekers zouden in juli arriveren.

Het is nu juli en wat blijkt? Het COA heeft het azc eigenlijk niet meer nodig nu het aantal asielzoekers sterk afneemt. COA-topman Gerard Bakker heeft laten weten dat zijn organisatie elk plan heroverweegt waarvoor de schop nog niet de grond is ingegaan. En dat is in Leidschendam-Voorburg nog niet gebeurd. Dus…

Stel dat het azc er niet komt, dan mist Leeuwenpoort b.v. de huurinkomsten van het COA. En staan de gebouwen weer leeg. Ooit was Schakenbosch, nadat de kliniek weg was, gedacht voor woningbouw. Zo’n 200 vrijstaande panden in het groen. Het toenmalige gemeentebestuur was er zelfs al akkoord mee. Omwonenden werden geïnformeerd.

Leeuwenpoort b.v. weet dat ook. Voor de woningbouw moet het bestemmingsplan veranderd worden. En daar moet de politiek een meewerken. De woningbouw vormt echter een rechtstreekse concurrent van de plannen de Duivenvoordecorridor (DVC) te voorzien van zo’n 300 huizen. En het verlaten bedrijfsterrein aan de Parnashofweg om te vormen tot villawijk.

Een snel o.k. voor bouwplannen op Schakenbosch zal er niet komen. Maar wellicht kan Leeuwenpoort b.v. nog iets anders doen: de paviljoens aanbieden voor de huisvesting van statushouders (asielzoekers die mogen blijven). De gemeente moet 200 statushouders per jaar onderbrengen. Vooralsnog gebeurt dat  in bestaande woningen. Dus die niet vrijkomen voor andere gegadigden op de overspannen woningmarkt.

B&W willen nu tijdelijke woningen voor statushouders op bedrijfsterrein Overgoo gaan neerzetten. Dat kost geld; geld dat ook besteed kan worden aan het bewoonbaar maken van Schakenbosch. Bovendien kunnen daar veel meer statushouders terecht dat op Overgoo. Hetgeen weer positief is voor de woningmarkt.

Twee vliegen in één klap plus de belofte aan Leeuwenpoort b.v. dat er uiteindelijk op Schakenbosch gebouwd kan gaan worden. Na 2020. Maar daar rekenende de onderneming toch al op aangezien het azc er voor vijf jaar zou zitten. Tot 2021 dus.

Wat resteert van de azc-saga? Dat de coalitie van een netelig probleem af is: GBLV was immers tegen het azc, D66,PvdA en GroenLinks voor. Dat talrijke inwoners zich spontaan meldden om de asielzoekers bij te staan. Dat er 4511 bewoners van Leidschendam-Voorburg keihard ‘nee’ zeiden tegen het azc. Dat er geen ‘ellende’ is ontstaan zoals elders in Nederland rond de komst van een azc wel het geval was.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter