Avalex is het bedrijf dat in onze gemeente zorg moet dragen voor het afval. De onderneming is zelfs voor een deel eigendom van Leidschendam-Voorburg. Tezamen met Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden Delfland. Na Delft is Leidschendam-Voorburg de grootste partij binnen Avalex.

In 2015 boekte Avalex een positief resultaat van 4,5 miljoen euro. Dat geld werd echter niet aan de deelnemende gemeente uitgekeerd. Het werd ‘verrekend’. Toegevoegd aan de reserve. Daardoor heeft Leidschendam-Voorburg nog 983.000 euro van Avalex te goed. Geld van de burgers van deze gemeente.

De deelnemende gemeenten betalen aan vaste bijdrage aan Avalex. Vorig jaar was dat in totaal 31,5 miljoen euro. Daarnaast betalen de gemeenten ook nog apart voor de containers die Avalex her en der neerzet dan wel in de bodem laat verzinken.

Voor de goede orde: de gemeenten betalen niet zo maar. De uitgaven worden keurig verrekend in de afvalstoffenheffing die elke burger in rekening wordt gebracht.

Avalex zorgt voor het ophalen van huisvuil, leegt de containers bij de containerparken, haalt grof vuil op. Bij woningen met een aparte container voor GFT-afval (groente, fruit, tuinafval) komt Avalex wekelijks langs. Panden met een container voor papier en karton worden periodiek bezocht.

Het plaatje lijkt zo mooi. Lijkt, want Avalex maakt er een zootje van. Bij de containerparken komt ‘men’ vooral op zaterdag. Overuren, die vorstelijk worden betaald. Rommel die rondom de containers ligt, blijft veelal liggen. Dagen lang. Want volgens het schema komt Avalex pas over een week.

Grof vuil. Dat zou Avalex binnen enkele dagen moeten ophalen. Maar als men dat niet doet staat er geen sanctie op, zo erkende wethouder Floor Kist al eens. Er wordt alleen ‘stevig’ met Avalex gesproken. Want, ja hoe jammer nu, ‘we’ zijn zelf mede-eigenaar dus zou een straf onszelf treffen.

Huisvuil dat niet in containers maar in zakken zit, eindigt over de hele straat. Meeuwen vinden altijd wel iets van hun gading. Mogelijk ook katten en honden. In der haast neergezette containers voor restafval (let op: de rekening volgt!) helpen bitter weinig door de locaties waar ze worden neergezet. Of juist niet.

Dat de gemeente ondertussen om komt van de rotzooi lijkt geen politicus – ‘onze’ vertegenwoordigers – te interesseren. De Avalex-top nog minder. Directeur J.R. Kuin incasseert jaarlijks bijna 115.000 euro voor zijn werk.  In het dagelijks bestuur zit overigens ook Floor Kist. Dat dagelijks bestuur bestuurt de onderneming, volgens de jaarrekening. Kuin voert alleen uit.

Een paar jaar terug stond Avalex aan de rand van de financiële afgrond. Toen redden de aangesloten gemeenten de onderneming van de ondergang. Nu claimen alle betrokkenen dat de toekomst rooskleurig is. De vraag is alleen: voor wie?

P.S., Avalex heeft inmiddels een nieuw logo en eigen vuilniswagens. De huur van auto’s van de Rotterdamse vakgenoot Roteb is gestopt. Beide zaken kostten ongetwijfeld een dikke bom duiten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter