Nieuws
Parkeren blijft niet gratis bij Leidsenhage

Bezoekers van het nieuwe winkelcentrum Leidsenhage zullen op den duur moeten gaan betalen voor het parkeren. Dit blijkt uit een tot nu toe geheime overeenkomst die toenmalig wethouder P. van Ostaijen (CDA) op 6 maart 2014 met Unibail Rodamco (UR) – in de persoon van J.C. van Haaren – aanging. Vlietnieuws.nl heeft het stuk in handen.

In de overeenkomst staat letterlijk dat partijen zich onthouden van mededelingen aan derden met betrekking tot de exacte inhoud van de overeenkomst. Dat geldt ook richting de gemeenteraad. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ‘bevoegde organen binnen de gemeente’ die de overeenkomst moeten uitvoeren. En dan nog alleen voor zover de informatieplicht dat nodig maakt.

‘Uitgangspunt’ is dat de eerste twee jaar na de opening van het nieuwe winkelcentrum, het parkeren gratis blijft. Daarna kan UR overgaan tot parkeerregulering. Dat zal UR dan gemotiveerd aan de gemeente moeten voorleggen. In de overeenkomst staat echter dat B&W mee zullen werken aan de parkeerregulering indien UR die voldoende heeft gemotiveerd.

De parkeerregulering motiveert UR in de overeenkomst met het ‘beheersbaar kunnen faciliteren van de gebruikers van het winkelcentrum’ en het ‘hoger serviceniveau dan gemiddeld’ in de voorziene parkeervoorziening. Hoe dan ook zullen de eerste twee uur dat er geparkeerd wordt gratis blijven, staat in de overeenkomst.

De parkeervoorzieningen gaan overigens dicht vanaf 1 uur na sluiting van de laatste ‘functie’ in het winkelcentrum (niet zijnde het hotel) tot 1 uur voor de opening van de eerste ‘functie’ in het winkelcentrum, niet zijnde het hotel. Bezoekers moeten gedurende die uren nog wel weg kunnen rijden uit de parkeervoorzieningen. Bij de keuze tot hoe laat de voorzieningen open zijn wordt mede rekening gehouden met het beperken van overlast voor omwonenden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter