De topman van MCH-Antoniushove, Paul Doop, wijst kritiek op de sluiting van de spoedeisende hulp (SEH) in Antoniushove af. Ook neemt hij afstand van klachten van ambulancemedewerkers die beweren dat zij vaak niet meer op tijd zijn vanwege langere ritten naar de diverse voorzieningen. Dat de huisartsenpost in Antoniushove ook sluit als de SEH dicht gaat, vindt Doop geen zaak van MCH. Dit blijkt uit een interview met Doop dat het tv-programma De Monitor (KRO/NCRV) had.

Over de sluiting van SEH-Antoniushove zegt Doop:  ,,Voor die mensen is het vooral belangrijk dat er een huisartsenpost is, want als het gaat om de bereikbaarheid van een spoedeisende hulp volstaan de overgebleven SEH’s in Den Haag en Leiden. Als iemand acuut onwel wordt en naar een spoedeisende hulp moet worden vervoerd, dan zijn er genoeg ziekenhuizen die dicht genoeg in de buurt liggen. Gegarandeerd blijft de wettelijke norm dat iemand in 45 minuten in het juiste ziekenhuis arriveert – gerekend vanaf het telefoontje naar 112. Waar de mensen zich vooral zorgen om maken is dat de huisartsenpost ook sluit, maar dat is niet onze keuze, maar van de huisartsen daar. Overigens is er ook een goed functionerende mobiele huisartsendienst in Den Haag, dus mensen zijn niet compleet verstoken van acute eerstelijnszorg.’’

Ingaande op de klachten van het ambulancepersoneel stelt Boon: ,,Het is nu al zo dat ambulances over het algemeen het Antoniushove voorbij rijden, omdat we daar niet alle specialismes meer in huis hebben. Het werd daarom ook steeds onlogischer om de spoedeisende hulp open te houden. Dat leidt alleen maar tot onnodig vervoer, omdat mensen dan nadat ze binnen zijn gebracht voor opname alsnog vervoerd moeten worden naar het Westeinde of Bronovo. Dat vinden wij onwenselijk. Dat het vervoer tussen de locaties van het MCH extra beslag legt op het ambulancevervoer klopt.’’

,,De hoeveelheid verplaatsingen die ambulanceverpleegkundigen zeggen te moeten rijden verbaast mij overigens, net als dat zij aangeven vaak te moeten wachten voor de poort van de spoedeisende hulp. Onze capaciteit is volgens mij in orde. Er zijn wel piekmomenten, zoals tijdens een griepgolf, maar iets als een opnamestop – waarbij ambulances geweerd worden – kennen wij in Den Haag eigenlijk nauwelijks. De sluiting van de SEH in het Antoniushove voert die druk ook niet verder op, omdat we nu al de complexe acute zorg in het Westeinde opvangen en bijvoorbeeld de mono trauma’s en geriatrische zorg in het Bronovo.’’

In het interview haalt Doop een Voorschotense aan die haar zorgen uitte over de besluiten inzake Antoniushove. Volgens de MCH-topman verandert er voor haar echter niets. ,,Zelfs met het openbaar vervoer is ze nog steeds binnen een kwartier in een heel goed ziekenhuis’’, zo beweert hij. Op welk ziekenhuis hij dan doelt is onduidelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter