Nieuws
Gemeente staat eigenaar Leidsenhage juridisch bij

De gemeente zal juridisch ingrijpen als eigenaren van winkels in Leidsenhage, dan wel huurders, weigeren mee te werken aan de renovatie en vernieuwing van het winkelcentrum. Dit blijkt uit een als geheim bestempelde overeenkomst die toenmalig wethouder P. van Ostaijen (CDA) op 6 maart 2014 met Unibail Rodamco (UR) – in de persoon van J.C. van Haaren – aanging. Vlietnieuws.nl heeft het stuk in handen.

In de overeenkomst staat letterlijk dat partijen zich onthouden van mededelingen aan derden met betrekking tot de exacte inhoud van de overeenkomst. Dat geldt ook richting de gemeenteraad. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ‘bevoegde organen binnen de gemeente’ die de overeenkomst moeten uitvoeren. En dan nog alleen voor zover de informatieplicht dat nodig maakt. Het stuk is inmiddels vrijgegeven.

In de overeenkomst staat dat er rekening mee moet worden gehouden dat een klein aantal individuele eigenaren en/of huurders niet mee wil werken aan de plannen voor het nieuwe Leidsenhage. UR zegt zich tot het uiterste te zullen inspannen die medewerking wel te verkrijgen.

‘Voor zover UR hierin onverhoopt niet tijdig mocht slagen, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de gemeente melden en verklaart de gemeente zich bereid als uiterste middel toepassing te (doen) geven aan het instrumentarium van de Belemmeringswet privaatrecht en de Onteigeningswet’, aldus de overeenkomst.

De Belemmeringenwet privaatrecht biedt ondernemers van openbare werken een wettelijk instrument dat de aanleg, instandhouding of wijziging van die openbare werken op andermans onroerende zaken mogelijk maakt. De onteigeningswet gaat ervan uit dat de overheid voor het realiseren van projecten – zoals de aanleg van een weg of de realisatie van een bedrijventerrein – grond nodig heeft. Die grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Als de grondeigenaar en de overheid het niet eens kunnen worden over de aankoop of de vergoeding, dan kan de overheid een zogenaamde onteigeningsprocedure inzetten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter