De gemeente heeft geen garanties dat twee woonzorgprojecten, Rustoord aan de Raadhuisstraat/Sionstraat in Voorburg en De Sonneruyter aan de Sonnenburghlaan in Voorburg, doorgaan. In beide gevallen gaat het om projecten waarin Wooninvest en Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) samenwerken.

Vlietnieuws.nl berichtte onlangs dat er grote onduidelijkheid is over beide projecten. In een reactie liet een woordvoerder van de gemeente weten dat er op het Raadhuis geen informatie is binnengekomen dat de projecten niet zouden doorgaan. ‘Harde’ garanties dat ze wél worden gerealiseerd heeft de gemeente echter niet.

De gemeente zegt ‘er van uit te gaan’ dat de bouw van Rustoord ‘binnen enkele maanden wordt opgepakt’. Onlangs zette de Raad van State het licht op groen voor de bouw van Rustoord. Het oude Rustoord werd al in 2011 gesloopt. Wooninvest noemt het nieuwe Rustoord ‘een belangrijk project’. In het jaarverslag 2015 staat dat er met de bouw wordt gestart zodra er een gunstige uitspraak van de Raad van State is.

Financieel heeft Wooninvest echter geen reservering gemaakt voor de bouw van Rustoord. Uit de jaarrekening blijkt dat Wooninvest de investeringen dit jaar zelfs met bijna 16 miljoen euro terugschroeft. Komend jaar gaat er nog eens 14,7 miljoen euro af, in 2018 opnieuw 13,4 miljoen euro.

WZH zou Rustoord huren. Ook WZH heeft volgens de jaarstukken geen geld gereserveerd voor Rustoord. Een woordvoerster wil niet nader op de zaak in gaan. WZH wil pas communiceren als er duidelijkheid is. Op dit moment is WZH ‘in voorbereiding met betrekking tot de bouw’.

Wat het doorgaan van De Sonneruyter betreft rept de gemeentelijke woordvoerder over ‘in een later stadium’, zonder dat nader te duiden. Ook hier is het oude gebouw aan de Sonnenburghlaan jaren geleden gesloopt. Er zouden aan weerszijden van de Sonnenburghlaan nieuwe voorzieningen komen.

Bij Wooninvest wordt gemeld dat het project ‘in ontwikkeling’ is. Een financiële reservering is in de jaarstukken niet te vinden. Bij WZH wordt gesproken over een ‘geplande nieuwbouw of herontwikkeling’. Ook hier ontbreekt een zicht op financiering. ‘Voor De Sonneruyter geldt dat we naar buiten treden met de communicatie wanneer er meer bekend is’, aldus de woordvoerster.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter