De bewoner van Wilsveen 21, de heer Willem van den Bosch, is een handtekeningenactie gestart tegen plannen om naast zijn woning een grootschalig bouwproject te realiseren. Een ontwikkelaar wil op Wilsveen 21 – een braakliggend stuk akkerland – een woning, een woonboerderij en een grote schuur bouwen. De gemeente werkt aan de realisatie ervan mee.

Volgens Van den Bosch hebben de plannen nooit ter inzage gelegen. Hij kwam er zelf toevallig achter nadat een vier jaar oud plan voor een ‘weidelandgoed’ op Wilsveen 21 was gesneuveld. Toen hij schriftelijk bezwaar maakte tegen de nieuwe bouwplannen kreeg hij geen enkele reactie. ,,En ineens lag het als hamerstuk bij de gemeenteraad’’, zo stelt hij nu.

Niet alleen is het inspraakproces ‘niet netjes’ verlopen; de argumentatie voor de realisering van de plannen deugt ook niet, aldus Van den Bosch. De gemeente beroept zich op een regeling waardoor bouwrechten die zijn vrijgevallen vanwege een sanering, elders opnieuw gebruikt kunnen worden. Volgens Van den Bosch is er echter in de buurt recent niets afgebroken.

Door het gemeentelijk beleid heeft de ontwikkelaar nu feitelijk de bouwvergunning al binnen. Aangezien de gemeenteraad akkoord is gegaan met een wijziging van het bestemmingsplan voor Wilsveen 21, is ook het ruimtelijk kader voorhanden om de werken te starten.

Van den Bosch: ,,De besluiten zijn allemaal ondershands genomen. De gemeente had baat bij de verkoop van de bouwrechten, de ontwikkelaar bij het doorgaan van de plannen.’’

Inmiddels heeft de provincie aangegeven akkoord te gaan met de bouwplannen. Van den Bosch laat het er echter niet bij zitten. Volgens hem wordt door de bouw het zicht op de drie molens bij Stompwijk – cultureel erfgoed – ernstig aangetast. De handtekeningenactie gaat gepaard met een petitie tegen de bouw. Van den Bosch wil het geheel te zijner tijd aanbieden aan de gemeenteraad in een poging de bouw op Wilsveen 17 alsnog te voorkomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter