B&W komen binnenkort met een actieprogramma om woningen zodanig in te richten dat ouderen daar langer zelfstandig kunnen wonen. Wethouder Floor Kist is daarover in beraad met organisaties in de zorg, de woningcorporaties en welzijnsorganisatie Woej.

Volgens Kist gaat het om ‘een lastige zaak’ aangezien het eigenlijk een nieuw beleidsterrein betreft. Er is dus veel onderzoek nodig, ook naar procedures. ,,We puzzelen nog’’, aldus de wethouder in een beraad met een raadscommissie. Leidschendam-Voorburg behoort tot de meest ‘vergrijsde’ gemeenten van Nederland.

De bestuurder erkende dat het moeilijk is ouderen die eigenlijk in een te groot huis wonen, te verleiden te verhuizen naar een kleinere woning met zorg. In de gemeente bestaat geen buffer van dit soort zorgwoningen. Leegstaande zorgwoningen kunnen ook niet ‘vrij’ gehouden worden tot zich een kandidaat aandient.

De gemeente werkt wel met zogenoemde seniorenmakelaars in een poging de ouderen toch naar een zorgwoning te krijgen. Vaak is het feit dat de woning kleiner is maar de financiële last (huur) even hoog of nog hoger is dan bij de te verlaten woning, een obstakel.

Wettelijk is het niet mogelijk te ouderen te dwingen hun te grote woning te verlaten voor een kleinere zorgwoning, zo gaf Kist aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter