Nieuws
Recreatie in Stompwijkse Meeslouwerpolder

Een groep Stompwijkse ondernemers met eigen grond heeft zich bij de gemeente gemeld dat men mee wil werken aan de ontwikkeling van recreatie in de Meeslouwerpolder. Wethouder Frank Rozenberg heeft inmiddels een eerste gesprek met de groep gehad. De plannen zijn nog pril maar volgens de bestuurder de moeite waard ze nader te onderzoeken.

Medio juni kwam de gemeente met een concept-inrichtingsplan voor de Meeslouwerpolder met drie pijlers: meer bedrijven, woningbouw en recreatie. Eind dit jaar zou een en ander in definitief plan vorm moeten krijgen. Volgens B&W dreigt de polder te verpauperen. Er zijn een aantal top glastuinbouwbedrijven gevestigd maar er zijn ook gebouwen die leegstaan en er is sprake van achterstallig onderhoud.

De provincie heeft de polder aangewezen als concentratiegebied voor glastuinbouw. De gemeente wil er echter meer doen. De topbedrijven zouden moeten kunnen uitbreiden. Daarnaast zou er ruimte moeten komen voor andere bedrijven, zoals ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten.

In de recreatieve sector zou meer moeten gebeuren. Bijvoorbeeld door vestiging van een kinderboerderij, een stoeterij, meer fiets- en wandelpaden. In de polder staan nu 24 woningen. Dat aantal zou beperkt uitgebreid kunnen worden onder het motto ‘landelijk wonen’. Bedrijven zouden zo veel mogelijk aan het Leidse kant van de polder gevestigd moeten zijn, wonen en recreatie aan de Leidschendamse kant. Een verbinding tussen de Tuinbouwweg en de Knipweg is gewenst.

Volgens Rozenberg kan de gemeente bedrijven niet dwingen te verhuizen van de Stompwijkseweg naar de Meeslouwerpolder. De provincie wil er bovendien geen algemeen bedrijfsterrein. Bestaande, agrarische bedrijven mogen er wel heen van de provincie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter