Klaas Tigelaar is maandagavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg. In zijn installatierede tijdens een bijzondere raadsvergadering benadrukte de nieuwe burgervader te willen ,,ontmoeten, verbinden en samenwerken.’’ Hij stelde een burgemeester ,,van iedereen’’ te willen zijn.

,,Vanavond en in de komende tijd ontmoeten we elkaar. Geven we elkaar de hand. In die handdruk en ontmoeting brengen we tot uiting om elkaar beter te leren kennen, geven we elkaar de hand en weten we ons verbonden met elkaar. In de ontmoeting ontstaat het echte contact. De handdruk maakt ons samen ook sterk. Zo wil ik graag uw burgemeester zijn, in ontmoeting en verbinding met u. We zien elkaar staan. Uiteindelijk draait alles om mensen, saamhorigheid en echt contact. We zijn er voor elkaar. Zo wil ik uw burgemeester zijn, burgemeester van iedereen. Ontmoeten, verbinden en samenwerken.’’

Tigelaar dankte de gemeenteraad die het vertrouwen in hem heeft uitgesproken. De voordracht werd op 26 april gedaan doch moest toen nog enige tijd geheim gehouden worden.

De nieuwe burgemeester zei graag te willen kennismaken met inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties. ,,Ik hoop velen van u op te zoeken om met u een kop koffie te drinken en hoop ook dat u mij zult benaderen.’’ Hij kondigde ook aan in het komende jaar met ieder raadslid een dagdeel op pad te gaan in de gemeente ,,en een voor u belangrijke plek of project te bezoeken. Het helpt mij om u en de gemeente beter te leren kennen.’’

Tigelaar hamerde op een nieuwe vorm van besturen: de maatschappelijke democratie. ,,Besturen doen wij niet alleen, besturen doe je samen. In al onze opgaven en verantwoordelijkheden hebben we vele partners nodig zoals met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.  Ik zie dit als een samenspel waarin elkaars kwaliteiten worden benut om gezamenlijk resultaat te kunnen behalen. Door goed naar elkaar te luisteren, ieder ook de ruimte te geven en in z’n kracht te zetten ontstaan er mooie nieuwe resultaten die je nooit alleen zou kunnen realiseren.’’

DSC00202

,, Voor het gemeentebestuur vraagt dat om de kunst te leren verstaan welke rol in de samenwerking gekozen moet worden. Soms is dat loslaten, een andere keer regisseren,  of motiveren of alleen maar faciliteren en het vraagt ook wel eens om te reguleren. Elke rol vraagt om een andere bestuurlijke en ambtelijke houding. Laten we met elkaar de uitdaging aangaan om in verbinding met de initiatieven in de samenleving de ruimte op te zoeken en te geven om de maatschappelijke democratie meer tot z’n recht te laten komen.’’

,,We moeten oppassen dat we zelf ons eigen bordje van de overheid volstoppen met zaken alsof we overal iets van moeten vinden en over moeten gaan. We zouden meer kunnen overlaten aan anderen in de samenleving. Of we zien juist dat de samenleving zelf initiatief neemt. Ik verzeker u, dat wordt een boeiende ontdekkingstocht.’’

Hij roemde Leidschendam-Voorburg als ,,aantrekkelijke groene woongemeente met de woonkernen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Ieder met hun eigen rijke historie, cultuur en eigenheid, maar die ook een gezamenlijke geschiedenis kennen. Die rijke en boeiende geschiedenis zouden we wat mij betreft nog meer mogen etaleren.’’

De kern van de kwaliteit van de gemeente wordt volgens Tigelaar gevormd door de inwoners. ,,Hoe wij met elkaar samenleven in wijken en buurten, in onze onderlinge omgang, met respect voor elkaar en  in het omzien naar elkaar. Daarmee vormen we een gemeenschap waar ruimte is voor iedereen. Dat vraagt om inzet van iedereen. Samen bouwen we onze samenleving, in respect en zorg voor elkaar. Dat kan alleen als we met elkaar in verbinding staan, elkaar willen verstaan en het echte contact er is.’’

(foto: Ap de Heus)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter