De gemeente wil de zorg voor jongeren, ouderen en werklozen, waarvoor men sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk is, anders gaan organiseren. De betrokken ambtelijke afdelingen werken nog onvoldoende samen en soms langs elkaar heen. Er zijn nog te veel ‘loketten’ waar de burger langs moet.

Om daaraan een einde te maken krijgen ambtenaren extra scholing. Er komen nieuwe werkinstructies en hardere afspraken. Zo moet de burger ook altijd op dezelfde manier geholpen worden.

Ook de relaties met organisaties die met de gemeente op de drie terreinen samenwerken worden aangehaald. Daardoor moet het netwerk beter gaan werken en er een integrale werkwijze ontstaan van de gemeente en de organisaties. Probleem vormen wel de medici die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.

De gemeente is afgestapt van het plan om de zorg per wijk te gaan organiseren. In plaats daarvan is voor twee gebieden gekozen: Voorburg en Leidschendam-Stompwijk. Er kan daardoor effectiever zorg geleverd worden, zo is de gedachte. In de nieuwe opzet komt er meer aandacht voor allochtonen.

Wethouder Saskia Bruines wil de plannen later dit jaar in een contourennota aan de gemeenteraad uiteen zetten. Zij noemde het nog te vroeg voor conclusies over de zorg. Volgens de bestuurster is de gemeente pas halverwege het traject om alles goed voor elkaar te krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter