De directeur van welzijnsorganisatie Woej, Jan van der Werf, stapt op. Hij heeft negen jaar lang, parttime, leiding gegeven aan de organisatie. Een binnenkort te installeren Raad van Toezicht zal een opvolger moeten zoeken.

Woej belandde eind 2015 in een crisis. Van der Werf en de Ondernemingsraad namen afstand van de Raad van bestuur. Het personeel dreigde zelfs met een staking. Uiteindelijk ruimde de Raad, ook onder politiek druk, het veld.

Een interim-bestuurder, Annet Verbeek, werd vervolgens belast met het uitwerken van een nieuw bestuursmodel voor Woej. Dat voorziet in de instelling van een Raad van Toezicht.

In een brief stelde wethouder Floor Kist de gemeenteraad onlangs op de hoogte van de veranderingen bij Woej. De positie van Van der Werf liet de bestuurder daarbij onbesproken.

De Raad van Toezicht zal binnenkort geïnstalleerd worden. Deze Raad ziet toe op de kwaliteit en continuïteit van de stichting en bestaat uit ervaren professionals. Een directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en heeft de dagelijkse leiding.

Het nieuwe bestuursmodel geeft Woej richting bij het verder professionaliseren en uitbouwen tot moderne welzijnstelling voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. In deze tijd is er een serieuze rol voor welzijn weggelegd, een rol waar Woej graag invulling aan geeft, samen met de gemeente en partnerorganisaties. Bij Woej zijn 750 vrijwilligers actief.

Alhoewel Van der Werf formeel op eigen verzoek opstapt, was hij binnen Woej vanwege zijn solistische optreden niet meer te handhaven, zo valt uit Woejkringen te vernemen. Beloften zijn leven te beteren kwam Van der Werf in de praktijk niet na.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter