Nieuws
Winst bij ontwikkeling Klein Plaspoelpolder

B&W denken geld over te houden aan de ontwikkeling van Klei Plaspoelpolder (KPP) tot een nieuwe woonwijk. Dat blijkt uit een brief van wethouder Saskia Bruines aan de gemeenteraad. Hoe de berekeningen zijn gemaakt houdt zij echter geheim om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden.

Bruines erkent dat de bandbreedte in de cijfers nog groot is. Zij verwijst naar een soortgelijke gang van zaken bij de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Hoe concreter de plannen worden, des te harder de cijfers. Toch acht de bestuurster een positief financieel resultaat haalbaar. Als dat onrealistisch wordt wil zij de gemeenteraad opnieuw informeren.

Komend jaar wordt gestart met de bouw van 38 woningen en vier studio’s op de plek waar nu het lege Billitonkantoor staat (Dr. van Zeelandstraat). De grond is al van ontwikkelaar Schouten. Als de rijksoverheid de daar tegenover liggende braake strook grond verkoopt zal ook daar woningbouw gestart worden.

Nog dit jaar wil Bruines een besluit nemen over de ontwikkeling van woningbouw op de plek waar nu het lege Totalkantoor staat en het tankstation. Het gaat daar om gemeentegrond. In tegenstelling tot eerdere ideeën is de ontwikkeling wellicht toch mogelijk, ook al is er nog geen besluit over een nieuwe brug over de Vliet. De weg tussen die brug en de Oude Trambaan zou mogelijk via de Totalgrond moeten lopen.

De eigenaar kan het lege kantoor Damsigt wil pas beginnen met een ontwikkeling als er duidelijkheid is over de nieuwe Vlietbrug en het verdwijnen van betoncentrale Mebin aan de Vliet. Volgens Bruines is het dus gewenst dat er zo snel mogelijk helderheid komt over de nieuwe brug. Het huurcontract met Mebin, die op gemeentegrond zit, loopt in april 2017 af.

Het terrein waar Avalex op zit is ook van de gemeente, net als de ontruimde stuk grond van de gemeentewerf. Sloop van de panden op dat laatste stuk grond hangt echter omdat er asbest is aangetroffen. In het gebied is mogelijk ook sprake van bodemvervuiling.

Bruines wil KPP – dat zij nu rommelig en verpauperd noemt – omvormen tot een groene woonwijk. Er moet een vrij pad komen langs de Vliet, ook ter plekke van het Landal-kantoor. Dat blijft overigens staan zoals het is. Voorts zijn een wandel- en fietspad gepland tussen Damcentrum en Park Leeuwensteijn. Rondom het Libanon Tribunaal komt een groene gebied. De Oude Trambaan wordt groen ‘aangekleed’ en krijgt een apart fietspad.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter