Nieuws
Voortbestaan museum Swaensteyn in gevaar

Het voortbestaan van museum Swaensteyn is in gevaar. Er zijn extra opbrengsten nodig anders dreigt een groot exploitatietekort. Het museum trekt ook te weinig bezoekers: 5000 per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Akro Consult. Medewerkers van het bureau spraken met museumdirecteur Peter van der Ploeg en de voorzitter van de Raad van commissarissen Wang Choy.

Het dak van het museum lekt. Het depot is te klein en de klimaatregeling is niet in orde. De oude vloeren geven een negatieve uitstraling. Van der Ploeg en Choy gaven te kennen dat het museum de zolder en het depot wil verbouwen om zo meer museumruimte te krijgen. Volgens Akro Consult zal dat echter niet helpen. Bovendien zijn de werken lastig uit te voeren.

Museum Swaensteyn wil meer gaan doen met zaken buiten het museum zoals de Limes (grens van het Romeinse rijk) in samenwerking met Forum Hadriani, de Romeinse opgraving in park Arentsburg, de Oranjes in Voorburg, het kunstenaarsdorp Voorburg (1920-1970) en stadswandelingen.

Directie en bestuur zoeken ook partners. Men denkt dan aan Artibrak, de kunstuitleen, het erfgoedpodium, de bibliotheken, Schouwburg Rijswijk, museum Vlietstoom en theater Ludens. Wat tentoonstellingen betreft wil museum Swaensteyn gebruik gaan maken van de spullen in depots van grote Nederlandse musea (Collectie Nederland).

Directie en bestuur willen het museum verhuizen van Herenstraat 97-101 naar Herenstraat 72. Daar zou men dan met ArtiBrak en andere huurders willen gaan zitten. Museum Swaensteyn kan echter niet meer huur betalen dan nu het geval is. De exploitatiekosten in Herenstraat 72 zijn echter drie maal zo hoog als de exploitatiekosten nu.

De gemeente zou de verbouwing van Herenstraat 72 moeten betalen. Het museum zou alleen de inrichting daar kunnen bekostigen. Daarnaast moeten er elders fondsen worden geworven. Het museum krijgt dit jaar 139.000 euro subsidie van de gemeente.

In een stuk dat wethouder Frank Rozenberg over het museum aan de gemeenteraad heeft gezonden ontbreken gegevens over de alarmerende situatie van het museum. Wel blijkt dat het museum daar denkt te kunnen groeien en bloeien. In 2020 denkt men 20.000 bezoekers te kunnen halen.

Volgens Rozenberg wil het museum te veel tegelijk, is men niet ambitieus genoeg, moet er zelf meer geld gevonden worden, is de begroting onvoldoende ‘hard’ en wil het museum ook nog meer subsidie. De verhuizing vergt ‘aanzienlijke investeringen’ aldus Rozenberg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter