Begin 2015 brachten B&W de Cultuurvisie uit. Een visie op kunst en cultuur in de gemeente. Het stuk was bedoeld als reactie op de onder vorige gemeentebesturen doorgevoerde bezuinigingen in deze sector.

‘Kunst en cultuur dragen bij aan het aantrekken van bezoekers en (nieuwe) inwoners’, luidde een stelling uit de visie. ‘Kunst en cultuur dragen bij aan het woonklimaat in de buurten, wijken en kernen’, was een andere. Net als ‘Kunst en cultuur dragen bij aan maatschappelijke vaardigheden (21st century skills)’ en ‘Samen gaan voor resultaat’.

,,De visie maakt nieuwe creatieve energie vrij’’, stelde de gemeente bij de presentatie. Sindsdien is er, merkbaar, niet veel gebeurd op het terrein van kunst en cultuur. Eerder dit jaar erkenden B&W niet te weten wat het effect van het beleid is. Men ‘nam aan’ dat er een effect is. ‘Cultuur staat op de kaart’, zo beweerde het gemeentebestuur. Dat terwijl men niet eens weet hoeveel bezoekers de cultuurinstellingen trekken en subsidieverlening ook niet gebaseerd is op aantallen bezoekers. Maar dat terzijde.

Staat cultuur echt op de kaart? Theater Ludens moest van de ondergang gered worden met 100.000 euro extra subsidie. Het theater moest een actieplan gaan maken waardoor het overleven verzekerd zou zijn. Een eerste proeve van dat plan is inmiddels door B&W afgekeurd.

Het voortbestaan van Museum Swaensteyn is in gevaar. Er komen vrijwel geen bezoekers. Een fors exploitatietekort dreigt. De leiding van het museum wil wel van alles maar heeft geen geld om dat te realiseren.

Kunstinstelling AntiBrak worstelt ook al. Men kan de huur van het gemeentelijke pand waar men in zit niet meer opbrengen. Inkomsten zijn er vrijwel niet. KJ44, ooit een geliefde ontmoetingsplaats voor de jeugd, staat leeg. Dans aan de Vliet wil aan de gang in het oude postkantoor Damlaan Leidschendam, maar wordt gefrustreerd door gemeentelijke regels en procedures.

Ondertussen gaat er wel steeds meer geld naar evenementen als de Vlietdagen. Eigenlijk gewoon een pretentieloos volksfeest dat weinig met cultuur te maken heeft. En waarbij het derde stadsdeel, Stompwijk, permanent wordt vergeten. En we halen als gemeente de start van de wielerronde Eneco Tour binnen. Ook weer voor veel geld. Sport als volkscultuur. Maar daar heb je geen visie voor nodig. Dat weet iedereen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter