Nieuws
Groot financieel gat in plannen Herenstraat

Er zit een groot financieel gat in de plannen die de gemeente heeft met een viertal panden in de Herenstraat in Voorburg. Er zullen volgens insiders vele miljoenen euro’s op tafel moeten komen om de voornemens realiteit te laten worden.

B&W willen Herenstraat 42, 44, 46, 97 en 101  verkopen. Herenstraat 42 tot en met 46 zouden in handen komen van Waaijer projectontwikkeling. Die wil het grootste deel slopen. In de plaats ervan zouden er een gemeenteraadszaal, kantoorruimten voor gemeenteraadsfracties en de griffie, een supermarkt en woningen moeten komen. Herenstraat 97 is na verkoop gedacht als winkelpand, 101 als kantoor.

Bij verkoop van de vijf panden zal de gemeente de boekwaarde – de waarde waarvoor ze in de gemeentelijke begroting staan – ervan niet terugkrijgen. Er wordt dus verlies geboekt en dat moet gedekt worden. Daar staat tegenover dat de exploitatielasten die de gemeente nu heeft dalen als de panden geen eigendom meer zijn. Van de andere kant zal de gemeente huur moeten gaan betalen voor de nieuwe ruimten in Herenstraat 42.

De gemeente is verder van plan Herenstraat 72-76 om te bouwen zodat daar museum Swaensteyn en kunstinstelling ArtiBrak in kunnen trekken. Dat ombouwen vergt een investering van ettelijke miljoen euro’s. Die investering kan niet terugverdiend worden door huurinkomsten aangezien het museum en Artibrak die niet kunnen betalen. Zij zijn ook niet in staat om via de huur de exploitatielasten van het pand te dragen.

In de berekeningen zijn nog geen verhuis- en inrichtingskosten meegenomen, net zo min als een post onvoorzien, honoraria voor derden en kosten voor tijdelijke huisvesting mocht dat nodig zijn.

Bij de presentatie van de ideeën, in februari van dit jaar, wilde wethouder Frank Rozenberg zich niet uitspreken over de financiële onderbouwing ervan. Ook nu wil hij zich niet publiekelijk uitlaten over kosten en baten. Formeel omdat hij de onderhandelingspositie van de gemeente niet wil schaden. Tegelijk heeft de bestuurder het plan van Waaijer al omarmd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter